Kontakt

Vaše meno

Váš email

Telefónne číslo

Predmet

Vaša správa

mobil: 0949 266 157

email: info@toval.sk

Ing. Tomáš Valuch
konateľ

TOVAL s.r.o.
Jilemnického 27
036 01  Martin
Slovenská republika

IČO: 47473126
DIČ: 2023931855

Spoločnosť nie je platcom DPH.

Bankové spojenie:
Názov konta:     TOVAL s.r.o.
Číslo účtu:        2925902558/1100
IBAN:               SK0711000000002925902558
SWIFT:             TATR SK BX
Adresa banky:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo nám. 3
P.O. BOX 42
850 05 Bratislava 55